Svenska Bolagstorget Företagsförmedling och Företagsmäklare - Produkter

De-fann-det-

Vi kan göra en Allmän Sökning. Detta är helt kostnadsfritt. Då översänder ni en presentation med alla kontaktuppgifter samt en beskrivning av vad ni söker för slags företag att förvärva, när i tiden ni önskar att detta skall ske och inom vilken prisnivå ni tänker er att köpeskillingen skall ligga. Vi


Affärssammanträde

Att sälja företag, kanske sitt livsverk, är ett stort och viktigt beslut för alla företagare. Planeringen för en överlåtelse bör starta i god tid. Vi medverkar aktivt under hela denna försäljningsprocess med stöd och genomförande. Som ansvariga företagsmäklare tar vi hand om hela processen från f


Aktiekurser

Oavsett om du funderar du på att sälja företag eller köpa företag, ta in en kompanjon eller förvärva en del av ett bolag så bör man skaffa sig en bra uppfattning om verksamhetens värde. Det finns många tillfällen då man har behov av att få en opartisk och professionell företagsvärdering utförd. Vad