Resaro AB - Produkter

Bjälklag-f-installationer

RESAROBJÄLKLAGET RESAROELEMENTET Betongelement i fackverkskonstruktion. Består av en betongskiva med förstärkningbalkar i stålfackverk och flänsar av betong. Övergolv av t.ex. spånskiva eller rustikt trägolv. Elementen tillåter installationer för el och rördragning utan behov av håltagning. Samtidigt


Energisystemet-i-princip

RESARO ENERGISYSTEM Ett enda värmesystem med cirkulerande värme- och ventilationsluft ger MJUK GOLVVÄRME I ALLA VÅNINGAR Filtrerad ren inneluft, allergikervänlig (även för friska människor) ETT LÄTTSTÄDAT BOENDE Varmt och skönt utan värmeelement där dammet samlas bakom


Radonsäker-grund

RESARO RADONGRUND I Resarosystemet ingår grundläggning med övertrycksgrund. Totalt fyra!! barriärer som hindrar radon från marken att läcka in i bostaden. Flera Resarovillor är byggda på högradonmark. Mätningar av myndigheter har visat att alla med marginal klarar normens krav. Redovisat i SBUF


Resaroväggen

Den patenterade uppfinningen "Anordning vid väggupplag" avser en ny hopfogningsmetod (upplag) av prefabricerade väggelement och bjälklagselement. Vertikala laster leds centriskt in i väggens betongskiva. Eliminerar behovet av vertikala T-balksliv i de bärande väggarna. Därmed försvinner köldbryggorna