Konkretisera - Produkter

Marknadsföring

Här är några exempel på vad jag kan hjälpa ert företag med ​ - Reklam, t ex annonser, reklamgåvor, webbreklam, broshyrer och skyltar - Hemsida (uppbyggnad och underhåll), SEO - Blogg, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn m fl - Utställningar på t ex mässor och events - PR - public relations