Familjeterapeuterna Syd AB - Produkter

Familjerådgivning erbjuder vi familjer som har utmaningar att hantera i sina familjerelationer. Familjerådgivning är stödjande och rådgivande. Barnperspektivet är en central del i arbetet med familjer hos oss. Familjerådgivning varar mellan 1-8 gånger och leder till förändring. I olika åldrar kan


Telefonrådgivning erbjuder vi Dig som enbart söker råd och stöd i ett specifikt problem. Du bokar tjänsten via https://familjeterapeuterna.kaddio.com eller ring 040-782 11 eller maila telefonradgivning@familjeterapeuterna.com


I individuell Psykoterapi kan Du få hjälp att komma till djupare insikt om Ditt problem. Du får en större självinsikt och hur känslor, beteende och tankar påverkar dig. I Psykodynamisk terapi får du en djupare förståelse för hur tidiga erfarenhet och minnen påverkar ditt psykiska välbefinnande idag


# 1

Parterapi ökar närhet, intimitet och fördjupar kärleken. Att leva tillsammans i en nära relation är något som många önskar och strävar efter. En nära relation kan vara underbar och innerlig men den kan också innebära känslor som är svåra att hantera. I Parterapi och Familjeterapi arbetar Du och Din


# 1

Familjerelaterade problem kan vara kommunikation, olika syn på barnuppfostran, sömn och stressrelaterad problematik, barn som mår dåligt i skolan eller på dagis, föräldrar som behöver hjälp att förstå sitt barns beteende m flera utmaningar. I Familjeterapi arbetar vi med hur familjens medlemmar