Resaro AB - Produkter - Resaroväggen

Resaroväggen

Resaroväggen
RESAROVÄGGEN RESARO VÄGGELEMENT Den patenterade uppfinningen "Anordning vid väggupplag" avser en ny hopfogningsmetod (upplag) av prefabricerade väggelement och bjälklagselement som helt eliminerar köldbryggor i ytterväggarna mm.
Den patenterade uppfinningen "Anordning vid väggupplag" avser en ny hopfogningsmetod (upplag) av prefabricerade väggelement och bjälklagselement. Vertikala laster leds centriskt in i väggens betongskiva. Eliminerar behovet av vertikala T-balksliv i de bärande väggarna. Därmed försvinner köldbryggorna i ytterväggarna. Passivhus. Fyrvåningshus kan byggas med endast 100 mm tjock betongskiva Ger möjlighet till förenklat gjutförfarande och sparar armering. Resaro superisolerade yttervägg är 400 mm tjock. Sammma tjocklek på isoleringen hela vägen från grund till tak. (300 mm) Även vid upplagszonen vid mellanbjälklagen. U-värde mindre än 0,1 W/kvm grad. Putsad fasad. En träreglad vägg blir över 700 mm tjock för samma U-värde!

Andra produkter