Resaro AB - Produkter - Resaro radonsäkra grund

Resaro radonsäkra grund

Radonsäker-grund
Totalt fyra!! barriärer som hindrar radon från marken att läcka in i bostaden.
RESARO RADONGRUND I Resarosystemet ingår grundläggning med övertrycksgrund. Totalt fyra!! barriärer som hindrar radon från marken att läcka in i bostaden. Flera Resarovillor är byggda på högradonmark. Mätningar av myndigheter har visat att alla med marginal klarar normens krav. Redovisat i SBUF-rapport mm.

Andra produkter