Resaro AB - Produkter - Resaro Energisystem

Resaro Energisystem

Energisystemet-i-princip
VARMA GOLV Ett enda värmesystem med cirkulerande värme- och ventilationesluft. Den varma cirkulationsluften leds in i bjälklaget och kommer in i rummen bakom golvsocklarna längs alla yttervägger. Denna teknik ger varma golv. Frånluften blåses ut i marken under huset och bildar en värmekudde, som bidrar till att minska värmeförbrukningen. Vintertid Uteluften sugs in från vindsutrymmet eller under yttertakets ytmateriel. Spalten bakom ev. träpanel utnyttjas också till förvärmning av uteluften. Detta utförande fungerar som solfångare och sparar energi. Sommartid Uteluften sugs in från en norrsida. Uteluften blandas med cirkulationsluften inomhus och renas i två filter. Med denna process uppnås en mycket ren inomhusluft. Ute- och inneluften blandas och ges rätt temperatur innan den cirkuleras i huset. Superisolerad bostad utan köldbryggor i väggarna Värmeåtervinning utan återvinningsaggregat
RESARO ENERGISYSTEM Ett enda värmesystem med cirkulerande värme- och ventilationsluft ger MJUK GOLVVÄRME I ALLA VÅNINGAR Filtrerad ren inneluft, allergikervänlig (även för friska människor) ETT LÄTTSTÄDAT BOENDE Varmt och skönt utan värmeelement där dammet samlas bakom.

Andra produkter