Resaro AB - Produkter - Resaro bjälklagselement

Resaro bjälklagselement

Bjälklag-f-installationer
RESAROBJÄLKLAGET Elementet kan användas som bjälklag eller yttertak. Med skivan vänd nedåt eller uppåt. Gott om utrymme för kanal- och rördragning inuti bjälklaget, även tvärs, utan håltagning. Stora spännvidder. Eliminerar normalt behovet av hjärtvägg.
RESAROBJÄLKLAGET RESAROELEMENTET Betongelement i fackverkskonstruktion. Består av en betongskiva med förstärkningbalkar i stålfackverk och flänsar av betong. Övergolv av t.ex. spånskiva eller rustikt trägolv. Elementen tillåter installationer för el och rördragning utan behov av håltagning. Samtidigt fungerar golvet som tilluftskanal för värme- och ventilationsluft, som passerar upp i bostaden genom spalter bakom sockellisterna. Ger mjukvarma golv i alla våningar.

Andra produkter