Familjeterapeuterna Syd AB - Produkter - Individuell psykoterapi

Individuell psykoterapi

900SEK
I individuell Psykoterapi kan Du få hjälp att komma till djupare insikt om Ditt problem. Du får en större självinsikt och hur känslor, beteende och tankar påverkar dig. I Psykodynamisk terapi får du en djupare förståelse för hur tidiga erfarenhet och minnen påverkar ditt psykiska välbefinnande idag. I Kognitiv beteendeterapi arbetar du fokuserat på ett problem här och nu. I Interpersonell terapi kopplas ditt mående till hur du har det i dina relationer.

Andra produkter