Familjeterapeuterna Syd AB - Produkter - Familjerådgivning

Familjerådgivning

1200SEK
Familjerådgivning erbjuder vi familjer som har utmaningar att hantera i sina familjerelationer. Familjerådgivning är stödjande och rådgivande. Barnperspektivet är en central del i arbetet med familjer hos oss. Familjerådgivning varar mellan 1-8 gånger och leder till förändring. I olika åldrar kan behoven i relationer och frågor som rör relationer se olika ut. Livet förändras, nya situationer och sammanhang uppstår. Till Familjerådgivning kan du vända dig oavsett ålder. Det mesta är möjligt att reda ut på egen hand men ibland behöver man söka professionell hjälp. Exempel på sådana situationer kan vara: Svårigheter att lösa konflikter i hemmet, skola, arbete, fritid etc. Bristande kommunikation mellan familjemedlemmar Kris på grund av att något svårt har inträffat Ombildade familjer, mina och dina barn Otrohet Att hantera en ny fas i livet Svårigheter mellan generationer Eller om känslan att kärleken har tagit slut upptar Dig alltför mycket. Ibland räcker det med ett samtal.

Andra produkter