Svenska Bolagstorget Företagsförmedling och Företagsmäklare - Produkter - Företagsvärdering

Företagsvärdering

Aktiekurser
Oavsett om du funderar du på att sälja företag eller köpa företag, ta in en kompanjon eller förvärva en del av ett bolag så bör man skaffa sig en bra uppfattning om verksamhetens värde. Det finns många tillfällen då man har behov av att få en opartisk och professionell företagsvärdering utförd. Vad man bör komma ihåg när det gäller företagsvärdering är att pris och värde är två helt olika saker. Värdet är en kvalificerad bedömning av ett företags värde vid en given tidpunkt som är utförd av kunniga oberoende parter som inte är tvingade till att köpa företaget. Avvikelser mellan priset vid en överlåtese och värdet i en utförd värdering av företag kan t.ex. bero på, köparens synergier, förhandlingsskicklighet eller en konkurrenssituation. Priset är resultatet av en förhandling mellan två parter. Värdet på ett företag vid en affärsöverlåtelse är vad någon då faktiskt är beredd att betala för företaget. En utförd företagsvärdering inför eller i samband med t.ex. en försäljning ger en uppskattning av vad någon kan tänkas vilja betala för den värderade verksamheten men det slutliga priset skiljer sig ofta åt. Inte så sällan kan det finnas skäl för en köpare att gå lite högre med sitt bud än vad en värdering kan ha indikerat på grund av för just denne köpare unika synergieffekter. Vanligast är nog att en företagsvärdering oftast tjänar som en form av "försvar" mot alltför låga skambud vid olika former av överlåtelser.

Andra produkter