SVS-Automation Sverige AB - Produkter, offerter, nyheter

Rapport/artikel

Kontaktdon med kabelgenomförning

2018-01-17

Tillbehör

SVS Magnetspolar

2018-01-17

 Tillbehör

3 2 läges Magnetventil direktverkan

2018-01-17

3/2 läges Magnetventil direktverkan

Magnetventiler i detta utförande har 3 portar. Inloppsport, arbets, eller utloppsport och avluftningsport. Magnetkärnan har tätningar i båda ändarna. Ventilen har alltid en port stängd och fri förbindelse mellan dom andra två

Utgångsläge – huvudflödesriktningen är stängd

Om porten för huvudflödet är stängd, är det fri förbindelse mellan arbets och avluftningsporten

Magnetventilen aktiveras – huvudflödesriktningen öppen

När spolen aktiveras öppnas inloppsporten och avluftningsporten stängs. Inlopps och arbetsporten förbinds med varandra. Denna ventil kan kopplas både som normalt öppen, normalt stängd och även som blandnings eller fördelarventil

2 2 läges magnetventiler

2018-01-17

2/2 läges magnetventiler

SVS Automation producerar 2/2 läges magnetventiler med anslutning M5 till G2. Med detta sortiment täcker vi de vanligaste magnetventilbehoven på marknaden. Beroende på applikation, flöde och tryckområde kan ni välja mellan direktverkande, servostyrda och tvångsstyrda magnetventiler. Samtliga typer finns med husmaterial i mässing och rostfritt stål. Förutom det normalt stängda utförandet NC, finns dom flesta typerna även i normalt öppet utförande NO.

Vid stängt utgångsläge Magnetkärnan med tätning pressas mot ventilsätet med en fjäder och tar även hjälp av medietrycket. medietrycket Magnetventilen aktiveras – öppet läge När spänning kopplas till spolen alstras ett magnetfält som lyfter kärnan med tätning från ventilsätet.

Många av våra magnetventiler finns även med explosionssäkra magnetspolar enligt ATEX. – direktverkande – servostyrda – tvångsstyrda