Resaro AB - Produkter, offerter, nyheter

Rapport/artikel

TEKNIK TESTER VILLOR SUPPORT

den 18 juli 2019

Här följer en sammanställning över de tekniska lösningar på problem med dagens byggande som Resaro har utvecklat

Resaro har 12 patent på konstruktionslösningar för att råda bot på:
-Energiförluster och problem vid platta på mark
-Fukt och mögelproblem, Byggfukt
-Problem vid självdragsventilerade hus
-Mögel i kanaler för luftburen värme
-Dåligt isolerade ytterväggar med stora köldbryggor
-Komplicerade datoriserade villor

RESARO ENERGISYSTEM

RESARO ENERGISYSTEM Ett enda värmesystem med cirkulerande värme- och ventilationsluft ger MJUK GOLVVÄRME I ALLA VÅNINGAR Filtrerad ren inneluft, allergikervänlig (även för friska människor) ETT LÄTTSTÄDAT BOENDE Varmt och skönt utan värmeelement där dammet samlas bakom.

RESAROVÄGGEN

RESARO VÄGGELEMENT Den patenterade uppfinningen "Anordning vid väggupplag" avser en ny hopfogningsmetod (upplag) av prefabricerade väggelement och bjälklagselement som helt eliminerar köldbryggor i ytterväggarna mm.

RESAROBJÄLKLAGET

RESAROELEMENTET Betongelement i fackverkskonstruktion Elementet kan användas som bjälklag eller yttertak. Med skivan vänd nedåt eller uppåt. Gott om utrymme för kanal- och rördragning inuti bjälklaget, även tvärs, utan håltagning. Stora spännvidder. Eliminerar normalt behovet av hjärtvägg.

RESARO RADONGRUND

I Resarosystemet ingår grundläggning med övertrycksgrund. Totalt fyra!! barriärer som hindrar radon från marken att läcka in i bostaden. Flera Resarovillor är byggda på högradonmark. Mätningar av myndigheter har visat att alla med marginal klarar normens krav. Redovisat i SBUF-rapport mm.

TESTER AV SYSTEM OCH ELEMENT

KTH har i en stor undersökning under ett helt år kontinuerligt mätt temperatur, fukthalt och sporhalt i huset, i grunden, på vinden och utomhus! Bjälklagslementen är testade av KTH Stockholm "Avdelningen för Stålbyggnad" och Energisystemet är testat av "Avdelningen för Byggnader och Installationer" samt SIND och SINTEF i Norge

SUPPORT

RESARO följer med hela byggprocessen. Om du vill, får du hjälp med Arkitekthandlingar och Bygglovsansökningar Flertalet villor du ser på Resaros hemsidor har planerats i ett samarbete med kund och Resaro.

När du köper en Resarostomme i betong:

ingår ritningar för prefabstommen - konstruktions- och tillverkningsritningar.

gör Resaro alla beräkningar.

samt ritar installationsritningar för avloppsrör i grunden och

ventilationskanaler, vatten- och elinstallationer i huset.

Du köper en stomme direkt av betongelementfabriken. Transport ingår. Fabriken tillverkar och transporterar till byggarbetsplatsen
Resaro leder montaget av stommen på din tomt.

Markentreprenören gör grunden efter Resaros ritningar. Hans åtagande slutar i överkant markisolering

Samarbetesökning

INBJUDAN TILL INVESTERING I RESARO HUS AB Uppstart Nybildande av Resaro Hus AB

den 18 juli 2019

Resaro Hus AB skall sälja och bygga en ny typ av lågenergihus som nu introduceras i stor skala på den nordiska småhusmarknaden.

Marknaden för småhus omsätter över 20 miljarder kr bara i Sverige där de 15 största företagen har 50 % av marknaden. Samtliga av dessa konkurrenter säljer hus som i princip enbart är byggda enligt traditionella byggnads-konstruktioner och med de därmed förekommande bristerna. Ingen av konkurrenterna har en sådan helhetslösning för huskonstruktionen som Resaro Hus AB har tillgång till. Med Resaro Hus finns möjligheten att inarbeta ett varumärke för kvalitativa, komfortabla, lågenergi- miljöhus.

Resaro Hus AB kommer i Norden att ha ensamrätt till en unik och patenterad lösning; Resarosystemet, som under mer än 20 år utvecklats för att lösa de stora problem som finns i många av dagens konstruktioner för småhus!

Genom denna uppstart finns möjlighet att skapa en för småhusbranschen ny företagskonstruktion där personal och kunder involveras starkare och där projektledning ges en nyckelroll i att skapa en effektiv och kontrollerad produktionsprocess.

Några av de fördelar som finns med Resaro Hus är:

superisolering utan köldbryggor - ger extremt låga uppvärmningskostnader.
hög boendekomfort med en ventilerad konstruktion som ger mjuk, jämn, värme på vintern och en svalkande temperatur på sommaren.
minskade risker för både allergier och radon genom ventilerat bjälklag.
lösning med möjlighet att erhålla passivhusstandard för den som önskar.
smarta lösningar som gör husen framtidssäkra för nya behov.
beroende på önskemål och krav hos husägare.
byggs snabbt och effektivt med lång garanti mot byggfel och hög ambition att skapa kundnöjdhet.

FÖR ATT SE HELA DOKUMENTET, VÄNLIGEN FÖLJ LÄNKEN:

INBJUDAN TILL INVESTERING I RESARO HUS AB