Camp Pro Skåne - Produkter, offerter, nyheter

Samarbetesökning

Kulans Idrottsskadecentrum

2020-03-31

Kulan Idrottsskadecentrum är ett centrum för idrottsmedicin beläget i Malmöidrottens hjärta, Stadionområdet – granne med Stadion, Baltiska hallen, Atleticum, Isstadion och gamla Malmö stadion.  I lokalerna finns en bred idrottsmedicinsk kompetens representerad av 13 sjukgymnaster, kiropraktorer, massageterapeuter m fl. vilka samverkar som egenföretagare under det gemensamma varumärket Kulan Idrottsskadecentrum. 

Målsättningen med samverkan är att tillgodose såväl förenings-, motions- som elitidrotten med stor tillgänglighet, snabb service och den höga specialistkompetens som behövs för snabbast möjliga återgång till fysisk aktivitet med långsiktig hållbarhet.

På Kulan Idrottsskadecentrum kan du boka besök hos sjukgymnast för bedömning, behandling och rehabilitering utan krav på tidigare läkarbesök eller remiss.