Brandab Skydd & Säkerhet AB - Produkter, offerter, nyheter

Nyheter

23 Januari 2020 - Första hjälpen-utbildning i Växjö

den 9 januari 2020

23/1, 2020 - Första hjälpen-utbildning i Växjö

Information:

Fallolyckor, olyckor på arbetsplatser, idrottssammanhang och i trafiken innebär en stor risk för livshotande skador eller dödsfall. Att kunna ge första hjälpen och tidiga insatser vid vanliga sjukdomar som hjärtinfarkt och stroke kan i längden vara avgörande för möjligheterna till överlevnad och rehabilitering.

Vid ett plötsligt hjärtstopp har hjärt-lungräddning (HLR) och en tidig strömstöt från en hjärtstartare visat sig vara direkt livräddande. Även personer som har diabetes kan bli medvetslösa om blodsockernivån sjunker för mycket, kunskap om sjukdomen och hur man kan ge första hjälpen kan därför i sig vara livräddande. Vid större blödningar, brännskador och misstanke om skador på nacke och rygg kan kunskaper från en första hjälpen-utbildning vara viktiga för att förhindra ett fortsatt allvarligt förlopp. Årligen drabbas cirka 26 500 människor av stroke och allt fler får tidig behandling i samband med hjärtinfarkt.

Att snabbt kunna känna igen symtom vid dessa båda sjukdomar, ge första hjälpen och förstå att ringa 112 för ett snabbt omhändertagande kan vara direkt livräddande.

Målet med att ge första hjälpen är att minska lidande, risk för skadeutveckling och öka chansen till överlevnad vid sjukdom, olycka och hjärtstopp.

Det viktigaste målet med första hjälpen-utbildningen är att livräddaren gör något överhuvudtaget. Att inspirera alla medborgare i samhället till att rädda liv, få kunskaper och mod att ingripa.

Boka utbildning:

Kontakta oss genom att maila till utbildning@brandab.com för att se om det finns plats kvar för Era anställda eller anmäl intresse för ett eget kursdatum.

För mer information och andra utbildningar besök: https://www.brandab.com/utbildningar

26-2, 2020 - Heta Arbeten-utbildning i Växjö

den 18 december 2019

Den 26/2, 2020 hålls Heta Arbeten-utbildning i Växjö.

Information:

“Heta Arbeten är brandfarliga arbeten som utförs med metoder som kan orsaka brand. Med metoder menas någon form av verktyg som alstrar värme eller gnistor. För att få göra det måste du vara kunnig och medveten om de stora brandrisker som brandfarliga Heta Arbeten medför.”

Boka utbildning:

Kontakta oss genom att maila till utbildning@brandab.com för att se om det finns plats kvar för Era anställda eller anmäl intresse för ett eget kursdatum.

För mer information och andra utbildningar besök: https://www.brandab.com/utbildningar

22-1, 2020 Utbildning Brandskyddsansvarig-kontrollant i Växjö

den 18 december 2019

Den 22/1, 2020 hålls kurs i Brandskyddsansvarig / kontrollant i Växjö.

Kontakta oss genom att maila till utbildning@brandab.com för att se om det finns plats kvar för Era anställda eller anmäla intresse för ett eget kursdatum.

För mer information och andra utbildningar besök: Utbildningar

14 1, 2020 Brandskyddsutbildning i Växjö.

den 27 november 2019

Den 14/1, 2020 hålls Brandskyddsutbildning i Växjö.

Information:

“Grundläggande brandskyddsutbildning vänder sig till alla medarbetare inom företag eller organisation. Kursen kan anpassas efter olika arbetsmiljöer och risker på respektive arbetsplats.”

Boka utbildning:

Kontakta oss genom att maila till utbildning@brandab.com för att se om det finns plats kvar för Era anställda eller anmäl intresse för ett eget kursdatum.

För mer information och andra utbildningar besök: https://www.brandab.com/utbildningar

 

 

Mer info: https://bit.ly/2QVQ4JT

9 1, 2020 Hjärt-lungräddning i Grimslöv

den 27 november 2019

Den 9/1, 2020 håller Brandab Skydd & Säkerhet AB HLR-utbildning i Grimslöv.

Information

HLR står för hjärt-lungräddning och används när någon drabbats av plötsligt hjärtstopp, då hjärtat inte slår normalt.

I Sverige drabbas ungefär 10 000 personer varje år av hjärtstopp utanför sjukhus. Av dessa är det bara några få som överlever. Att inom en minut kunna påbörja HLR (och använda en AED-hjärtstartare så snabbt som möjligt) är avgörande för om den drabbade ska överleva eller inte. För varje minut som går sjunker chansen att överleva.

Boka

Kontakta oss genom att maila till utbildning@brandab.com för att se om det finns plats kvar för Era anställda eller anmäl intresse för ett eget kursdatum.

För mer information och andra utbildningar besök: https://www.brandab.com/utbildningar

 

Mer info: https://bit.ly/2q0qHMc

17 12 - Brandskyddsutbildning i Kosta.

den 18 november 2019

Den 19/12 hålls Brandskyddsutbildning i Kosta.

Information:

“Grundläggande brandskyddsutbildning vänder sig till alla medarbetare inom företag eller organisation. Kursen kan anpassas efter olika arbetsmiljöer och risker på respektive arbetsplats.”

Boka utbildning:

Kontakta oss genom att maila till utbildning@brandab.com för att se om det finns plats kvar för Era anställda eller anmäl intresse för ett eget kursdatum.

För mer information och andra utbildningar besök: https://www.brandab.com/utbildningar

 

https://bit.ly/2QBda8q

Ny hemsida 2019

den 25 oktober 2019

Besök vår nya hemsida som stod klar under hösten 2019.

Välkomna!

---

Brandab Skydd & Säkerhet AB

Rapport/artikel

Tjänster

den 25 oktober 2019

Brandab utför följande tjänster:

Service Brandsläckare

Service Brandpost

Service Brandgasventilation / Rökluckor

Service Livflotte

Service Livväst / Flytväst

Service Nödljus

Service Brandskydd

Service Släcksystem

Systematiskt Brandskyddsarbete

Första hjälpen-utbildning

Hjärtlungräddnings-utbildning

Brandskydds-utbildning

Utbildning Utrymningsledare

Utbildning Brandskyddsansvarig

Utför Brand & riskanalyser

Tillverkar gravyrskyltar

Utrymningsplaner

Kontrollritningar

Övriga ritningar

Utrymningsövning

Återkommande kontroll / Provtryckning

Samarbetesökning

Battsam I Karlskrona AB

den 18 november 2019

Vi ingår i koncernen Celekta-invest AB där vi har ett nära samarbete med Battsam i Karlskrona AB.

Besök Battsam här: https://www.battsam.se