Bolt Securing 1.6180 AB - Produkter, offerter, nyheter

Rapport/artikel

SAP-SEAL

2014-02-16

Med SAP-SEAL minskar du kostnaderna över tid genom att fördröja korrosionen och samtidigt skydda de utstickande gängorna från yttre skador vilket ökar möjligheten till återanvändning av både skruv och mutter.

SAP-SEAL finns i två varianter – SAP-SEAL® SCREW-ONS och SAP-SEAL® CAPS. Tveka inte att ta kontakt med oss så berättar vi gärna mer om hur du kan skydda dina fästelement och minska dina kostnader samt få ökad säkerhet med SAP-SEAL.¿

Enkla skruvförband

2013-12-21

Använd endast skruvar enligt gällande standard och begränsa antalet skruvdiametrar och skruvlängder.

I varje konstruktion bör minsta antal skruvdiametrar och skruvlängder gälla. Ju färre antal dimensioner desto bättre blir lagerhållning, service och underhåll. Låt hellre skruven sticka ut något utanför muttern än öka antalet skruvlängder. Använd standard även om det medför ett visst besvär.

Om möjligt använd skruvar i hållfasthetsklass 8.8 t.o.m. gängdiameter M39 (1 ½”).
Lagerhållningen hos tillverkare och grossister är som regel bäst i hållfasthetsklass 8.8. Skruvar i hållfasthetsklass 8.8 måste uppfylla de krav som bl.a. specificeras i ISO 898-1:2013. Det betyder att garanti finns för att vissa minimivärden för t.ex. brottgräns, sträckgräns och förlängning innehålls, vilket innebär att du erhåller skruvar med tillfredsställande seghet och kvalitet.

Använd hellre många klena skruvar än få grova.
Klenare skruvar ger en lättare konstruktion. Lastfördelningen mellan skruv och gods blir gynnsammare på grund av bättre elasticitetsförhållanden. Under förutsättning att byte av bearbetningsmaskin kan undvikas genom bearbetning av flera klena hål istället för få grova, blir totalkostnaden lägre. Tillförlitligheten vid monteringen ökar och därmed konstruktionens totala tillförlitlighet. Ur konstruktionens synpunkt uppväger denna fördel den eventuella nackdel som montering av ett större antal skruvar kan innebära. Vid en given klämkraft blir totalkostnaden betydligt gynnsammare för klen än för grov skruv.

Konstruera förbandet så att skruven blir betydligt mer elastisk än det klämda godset.
Gör klämlängden Lk (i stål) minst 4d. Styvt gods och elastisk skruv ger små tillsatslaster på skruvförbandet och ökad tillförlitlighet hos konstruktionen. Genom att använda flera klena skruvar istället för få grova kan oftast kravet på 4d i klämlängd uppfyllas.

Hur kan vi hjälpa dig?
Tveka inte att ta kontakt med oss så berättar vi gärna mer om hur Bolt Securing säkerställer skruvförband med ett fyra punkters program som bygger på teknisk support, smarta fästelement lösningar, uppföljning och utbildning.

 

Exemplen här är endast avsedda som riktlinjer för tillämpning i vanliga enkla konstruktionsfall där mätning av krafter, omfattande beräkningar, funktionsprov, samråd med fästelement tillverkare m.m. inte behövs. De är inte heller helt tillämpbara vid temperaturer över 150 grader Celsius och inte heller för skruvar av ”rostfritt” stål, aluminium- och kopparlegeringar.

Skruv- och mutterstandard

2013-12-21

Det köps och säljs fortfarande skruvar och muttrar enligt den gamla DIN-standarden trots att den är inaktuell, indragen och dessutom felaktig.

Tyvärr förekommer det fortfarande att kunder åberopar skruv- och mutterstandard enligt DIN 934, DIN 931 och DIN 933. Standarden är inaktuell, indragen och dessutom felaktig. Boven i dramat är fästelementleverantörer som fortfarande marknadsför produkterna på sina hemsidor och kataloger.

Det betyder bl.a. att muttrar med höjden 0,8d och med hållfasthetsegenskaper enligt en ISO-standard som drogs in 1978 används i konstruktioner på många håll runt om i världen. Skruvar och muttrar enligt den indragna standarden uppfyller inte nu gällande krav och medför en falsk trygghet.

Vid överbelastning av ett skruvförband vill man normalt att skruven skall gå sönder först. Har muttern för låg höjd uppstår trasiga gängor som ger ett falskt sken av ett skruvförband som fortfarande är i funktion med rätt klämkraft.

Utvecklingen till mer sofistikerade åtdragningsmetoder och bättre material vid skruvtillverkningen har gjort att man kan belasta skruvförbandet närmare dess sträckgräns. Och då är det viktigt att muttrarna uppfyller gällande standard.

Muttrar indelas i två grupper – utförande 1 och 2 – beroende på bl.a. utgångsmaterial och framställningsmetod. Muttrar från M16 och uppåt skall dessutom vara härdade. Mer information finns att hämta i senaste utgåvan av ISO 898-2.

Rekommendation:
Åberopa alltid senast gällande internationell ISO- eller EN-standard och kontrollera själv vid leveransen att dessa bestämmelser har följts av leverantören. Kontroll kan ske genom materialanalys, hårdhetsprovning eller provbelastning. Ett utfärdat certifikat säger inte alltid hela sanningen.

Tveka inte att ta kontakt med oss så berättar vi gärna mer om hur Bolt Securing säkerställer skruvförband med ett fyra punkters program som bygger på teknisk support, smarta fästelement lösningar, uppföljning och utbildning.

Utmaningarna för ett skruvförband

2013-12-21

Utmaningarna för ett skruvförband är många och kostnaderna blir stora om ett haveri orsakats av feldimensionerade eller felmonterade skruvförband.

Därför vill vi gärna veta vad just du skulle vilja lära dig mer om när det gäller skruvförband. Det tar ca 5 minuter att svara på frågorna.

Klicka på länken här för att svara på frågorna - http://9nl.eu/rfxy

Tack på förhand för att du medverkar till en ökad säkerhet i skruvförbanden!